Klassieke Rijkunst - Rechtrichten


De Klassieke Rijkunst is de oudste en meest oorspronkelijke wijze van paarden opleiden.

Het doel van de Klassieke Rijkunst is om het paard binnen zijn mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Hierdoor helpen wij het paard tot op hoge leeftijd zowel fysiek als mentaal gezond te blijven.


Door de oefeningen in de juiste volgorde en dosering aan te bieden, kan het paard uitgroeien tot een sterk, soepel en buigzaam paard dat zich laat verzamelen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke harmonie tussen paard en ruiter.


De klassieke dressuur is gebaseerd op 5 bouwstenen:


1. Ontspanning (de juiste halslengte);

2. Aanleuning (de verbinding die het paard zoekt met de hand)

3. Rechtrichten (de perfect gelijke aanleuning)

4. Verzameling (de correct ondertredende achterhand)

5. Oprichting (gewichtsverplaatsing)


De term "rechtrichten" is bijzonder populair ondanks dat dit al eeuwenlang een belangrijke bouwsteen is van de Klassieke Rijkunst.

Waarom wordt er zoveel focus gelegd op "rechtrichten"? Het "rechtrichten" van het paard is geen doel op zich maar een middel om zowel mentaal als fysiek te zorgen voor een gezond en ontspannen lijf.


Rechtrichten houdt in dat de voorhand van het paard voor de achterhand wordt geplaatst en dat het paard naar beide zijdes gelijkmatig leert te buigen. Door deze manier van trainen, zal het paard gelijke aanleuning op de teugels vinden en zich uiteindelijk kunnen verzamelen en oprichten. Het is de taak van de trainer zijn paard zo te gymnastiseren dat het paard zowel rechts- als op de linkerhand in zijn totale lengte in gelijke mate zijwaarts buigt.   


Om ons paard fysiek sterker te laten maken, leren we het paard zijn buikspieren aan te spannen waardoor de rugspieren kunnen ontspannen. Pas als het paard zijn rugspieren kan ontspannen, kunnen de achterbenen beter ondertreden en meer gewicht opnemen. Het doel is altijd de achterbenen buigzamer en sterker te maken zodat de voorbenen worden ontlast.


Herken je één of meerdere van onderstaande lichamelijke en/of gedragsproblemen:

  • het paard buigt in zijn lijf makkelijker naar de ene als de andere kant
  • het paard valt aan de ene kant veelvuldig over de buitenschouder
  • en valt de andere kant veelvuldig op de binnenschouder
  • het paard houdt aan één kant het bit vast en neemt aan de andere kant het bit juist niet aan
  • het paard vertoont vluchtgedrag en/of staakt
  • het paard kan de ene kant een oefening wel uitvoeren maar vertoont in de andere richting problemen
  • het paard loopt onregelmatig (medische oorzaken uitgesloten)
  • het paard laat jou scheef zitten
  • het paard is flegmatiek in het werk
  • etc.


Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande punten is het belangrijk om eerst de dimensies van de natuurlijke scheefheid van het paard te begrijpen. Elk paard is van nature scheef.


Rechtrichten

Lees hier verder